About Me

My photo
D20102045896 Universiti Pendidikan Sultan Idris

Sunday, 30 October 2011

Tahap Penciptaan Manusia dan Ketentuannya


Daripada Abdul Rahman Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata bahawa Rasulullah SAW yang jujur, benar lagi membenarkan telah bersabda yang bermaksud:
" Sesungguhnya dikumpulkan penciptaan setiap kamu di dalam rahim ibu selama empat puluh hari dalam bentuk nuthfah (sperma), kemudian menjadi mudghah (segumlap darah) selama itu juga, kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. Lalu diperintahkan untuk menulis empat perkara : rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan sensara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainNya, ada seseorang antara kamu mengerjakan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan syurga kecuali sehasta sahaja. Maka dahululah atasnya takdir Allah, lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka hingga ia masuk ke dalamnya. Ada seseorang antara kamu mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta sahaja. Maka dahululah ketentuan Allah, lalu dia melakukan perbuatan ahli syurga, dia pun masuk ke dalam syurga "

                                                   ( Riwayat al Bukhari no 3208 dan Muslim no 2643(1) )

No comments:

Post a Comment