About Me

My photo
D20102045896 Universiti Pendidikan Sultan Idris

Sunday, 11 December 2011

Apakah Asmaul Husna ?


Asmaul Husna
Allah mempunyai nama-nama yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya. Allah sahaja yang layak dan berhak diberikan nama-nama yang sesuai dan selari dengan kesempurnaan dan keagungannya. Nama-Nama Allah dinamakan Asmaul Husna yang bererti Nama-Nama Allah Yang Maha Indah. Bilangan nama Asmaul Husna ada sebanyak 99. Nama yang paling banyak disebut dalam al Quran iaitu lafaz Allah iaitu sebanyak 2697 kali.
Firman Allah dalam Al Quran yang bermaksud
" Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa dan yang mempunyai nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadaNya apa yang ada dilangit dan dibumi dan Dialah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
Tujuan mengenal Asmaul husna.
  • Untuk mengenal tuhan yang mencipta alam ini serta dapat memikir dan menghayati   nama tersebut yang mengandungi sifat-sifat ketinggian dan kesempurnaan Allah.
  • Untuk membentuk cara hidup dalam pelbagai aspek selaras dengan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah.
  • Manusia juga dapat mengabdikan diri kepada Allah dengan menyebut Nama-Nama Allah dengan betul dan fasih.
  • Dilimpahi rahmat dan kebaikan oleh Allah apabila membanyakkan sebutan dan sentiasa mengingatinya.
  • Manusia juga memohon kepada Allah melalui nama-nama yang indah itu dan boleh meningkatkan keimanan seseorang serta dapat menghapuskan syirik.
Keistimewaan Asmaul Husna
Asmaul Husna hanya khusus untuk Allah sahaja. Tidak ada sesiapa pun yang boleh dinamakan dengan nama-nama Allah, sama ada secara hakiki atau pun majazi. Nama Allah tidak boleh disekutui oleh sesiapa selainnya, sama ada dari segi maknanya atau pun hurufnya. Itulah Nama-Nama Allah yang Maha Agung.

Wednesday, 7 December 2011

Siapa yang Allah Cintai


Siapa orang yang Allah Cintai...Orang yang bertaqwa.
Allah berfirman yang bermaksud
" Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaqwa".
Surah al-Tawbah 9:4


Orang yang cepat- cepat bertaubat.
Allah berfirman yang bermaksud
 " Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri".
Surah Al Baqarah 2: 222
Orang yang adil.
Allah berfirman yang bermaksud
" Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil".
Surah Al Mumtahanah 60:8

Orang yang bertawakkal.
Allah berfirman yang bermaksud
" Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakkal kepada-Nya.
Surah Ali Imran 3:159


Orang yang berbuat kebaikan.
Allah berfirman yang bermaksud
" Dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik "
Surah Al Baqarah 2:195
Orang yang berjuang pada jalan Allah.
Allah berfirman yang bermaksud
"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang pada jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh"
Surah al Saff 61:4

 Dipetik dari: Solusi isu 23

Tuesday, 6 December 2011

Allah Maha Mengetahui dan Berkehendak

Bilakah doa akan dimakbulkan?

Apabila Allah cepat makbulkan doamu, maka Dia menyayangimu....
Firman Allah yang bermaksud
" Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai Aku, maka (beritahulah mereka) : Sesungguhnya Aku sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul." Surah Al Baqarah : 186

Apabila Allah lambat makbulkan doamu, Dia ingin mengujimu....
Menurut al Khatabi : " Jika Allah tidak menjawab doa seseorang, Dia akan memberikan kepadanya ketenangan dan kelapangan dalam hatinya atau mengelakkan dirinya daripada kecelakaan, atau menggantikannya dengan pahala "
Menurut hukama : " Manusia menyangka doa mereka tidak dimakbulkan, sedangkan sebenarnya ia dimakbulkan melebihi daripada apa yang dipohon, atau ia menolak dengan musibah atau penyakit lebih banyak daripada apa yang dipinta, atau diberikan ganjaran pada hari Kiamat".

Apabila Allah tidak makbulkan doamu, maka Dia merancang sesuatu yang lebih baik untukmu....
Firman Allah yang bermaksud
" Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jua Yang maha Mengetahui ( semua itu ), sedangkan kamu tidak mengetahuinya". Surah Al Baqarah : 216

Dipetik dari: Solusi Isu 2

Saturday, 3 December 2011

20 Sifat Wajib Bagi Allah

Pohon Iman


Pohon Iman
Analogi sebatang pokok.

          Bermula dari benih yang kecil, ia tumbuh menjadi pohon yang besar dan semakin kuat akarnya. Sebelum menjadi sebatang pohon yang yang kuat ia belajar menahan terik matahari, kuatnya angin, dinginnya hujan dan gangguan daripada manusia juga haiwan. Setelah melalui semua itu, daripada sebiji benih yang tidak terlihat, menjadi tunas yang bercambah dan akhirnya bertukar menjadi pohon yang kuat.

          Marilah kita menjadi seperti pohon yang kuat itu. Mempunyai akar aqidah yang kuat yang mampu menjadikan kita sentiasa kukuh dengan ibadah, bercabangkan fardhu kifayah, berdaunkan ibadah sunat dan berbuah dengan akhlak. Sesungguhnya akar aqidah yang kukuh mampu menjadikan kita manusia yang sentiasa menjunjung perintah dan beriman kepada Allah yang Maha Mencipta. Jadilah manusia yang tidak kalah dengan keadaan dan suasana. Seperti ikan di lautan yang masin, meskipun sekitarnya masin namun dagingnya tetap tawar.