About Me

My photo
D20102045896 Universiti Pendidikan Sultan Idris

Saturday, 26 November 2011

Ketinggian Ihsan
Ihsan bermaksud membuat sesuatu yang baik. Dari segi syarak, peribadatan insan terhadap Allah ( Penciptanya ) seolah-oleh dia melihat Allah. Seandainya dia tidak dapat melihat Allah, maka yakinlah bahawa Allah melihat dirinya, peribadatannya dan mengetahui isi hatinya.


Sesungguhnya Allah Maha Melihat lagi Maha Mengetahui.

No comments:

Post a Comment