About Me

My photo
D20102045896 Universiti Pendidikan Sultan Idris

Tuesday, 6 December 2011

Allah Maha Mengetahui dan Berkehendak

Bilakah doa akan dimakbulkan?

Apabila Allah cepat makbulkan doamu, maka Dia menyayangimu....
Firman Allah yang bermaksud
" Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai Aku, maka (beritahulah mereka) : Sesungguhnya Aku sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul." Surah Al Baqarah : 186

Apabila Allah lambat makbulkan doamu, Dia ingin mengujimu....
Menurut al Khatabi : " Jika Allah tidak menjawab doa seseorang, Dia akan memberikan kepadanya ketenangan dan kelapangan dalam hatinya atau mengelakkan dirinya daripada kecelakaan, atau menggantikannya dengan pahala "
Menurut hukama : " Manusia menyangka doa mereka tidak dimakbulkan, sedangkan sebenarnya ia dimakbulkan melebihi daripada apa yang dipohon, atau ia menolak dengan musibah atau penyakit lebih banyak daripada apa yang dipinta, atau diberikan ganjaran pada hari Kiamat".

Apabila Allah tidak makbulkan doamu, maka Dia merancang sesuatu yang lebih baik untukmu....
Firman Allah yang bermaksud
" Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jua Yang maha Mengetahui ( semua itu ), sedangkan kamu tidak mengetahuinya". Surah Al Baqarah : 216

Dipetik dari: Solusi Isu 2

No comments:

Post a Comment